• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om halltid ved Moa svømmehall

Informasjon

Tildelingskriterium for halltid ved Moa svømmehall sesongen 23/24

Tildeling gjeld halltid avsett til idrettslag tilslutta Norges idrettsforbund, der utøvarane har lisens/barneidrettsforsikring. Det vil bli lagt som føresetnad at 25-m-bassenget og stupebassenget ved Moa svømmehall i hovudsak skal brukast til trening.

Behov for halltid skal skje ved søknad på digitale søknadsskjema. Behov vil bli rekna ut etter antal aktive kopla til nivå. Idrettslaga vil stå fritt til å fordele total tildelt halltid på ulike treningsgrupper. Dersom det ikkje er råd å innfri alle behov framsett i søknad, vil det skje ei prosentvis avkorting.

Halltid som står ubenytta tre gonger utan meldt grunngjeving til tildelar, vil bli trekt inn og stilt til disposisjon for andre.

Ålesund kommune v/idrettsadministrasjonen får mynde til tildeling av tid etter kriteria. Forslag til tildeling vert sendt til høyring i Ålesund idrettsråd før iverksetting.

Sesongen følger skuleruta.


Søknadsfrist 31. mars 2023.

Tildelingskriterium
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader