• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Bruk av informasjonskapslar

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som lastast ned og lagrast på maskina di. Informasjonskapslar kan ha mange ulike oppgåver, til dømes å ta vare på innlogginga di, hugse val du har gjort i eit skjema eller spore bruksmønster for statistiske føremål. Nokre informasjonskapslar slettast når du lukkar nettlesaren (sesjonsavhengig informasjonskapsel). Desse følgjer med på bruksmønsteret ditt i løpet av den tida du er på nettsida. Andre informasjonskapslar (fast informasjonskapsel) vil kjenne deg att neste gong du kjem til nettstaden. Våre skjema brukar informasjonskapslar for å tilbyde ei best mogleg brukaroppleving.

 

Våre informasjonskapslar:

  • ASP.NET_SessionId: Denne brukast til å oppretthalde din nettlesarsesjon og er naudsynt for grunnleggjande funksjonalitet i skjemaet. Denne lagrast til sesjonen er avslutta.
  • .AspNet.(Autentisering): Denne brukast i samanheng med visse typer innlogging, og navnet varierar etter innloggingstype brukt i skjemaet. Kapselen lagrar ID til sesjonen (nonce). Denne lagrast til sesjonen er avslutta.

Kva om du ikkje vil tillate informasjonskapslar?

Dersom du ikkje ynskjer å bruke informasjonskapslar, kan du endre innstillingane for informasjonskapslar i nettlesaren din. Det er til dømes mogleg å be nettlesaren gje beskjed kvar gong informasjonskapslar blir sendt frå nettstaden du vitjar. Du kan også velje å blokkere alle informasjonskapslar som lagrast av nettlesaren din. Vi gjer merksam på at blokkering av alle informasjonskapslar kan føre til at skjemaløysinga ikkje fungerar som den skal.