• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstenester

Informasjon

Her kan du søke om helse- og omsorgstenester.

Tildeling
Tenesta tildelast etter ei fagleg vurdering. Vi har teieplikt og behandlar alle søknadar og personlege opplysningar konfidensielt.

Korleis vi jobbar
Vi tek kontakt med deg når vi mottek ein søknad. Når du har behov for tenester, vil vi i samarbeid med deg finne ut kva hjelpetilbod du treng. I nokre tilfelle kjem vi heim til deg for å finne dei beste løysingane. Vi kan hjelpe deg med å skrive søknaden. Men du er ansvarleg for å gi oss dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden din. Dette inkluderar søknadar der legevurdering er nødvendig. Oppdaterte legeopplysningar forenklar saksbehandlingsprosessen vår og gir deg raskare svar. Be derfor din lege eller spesialisthelsetenesta sende oss dei opplysningane vi treng for å kunne hjelpe deg.

Eigenandel
Fleire av våre tenester må du betale for. Ei oversikt over desse tenestene finn du på vår nettside.

Du kan klage
Du kan klage på alle vedtak. Vi er behjelpelege med å utforme klagen din. Klagefristen vil variere for dei ulike tilboda våre.

Relevant lovverk
Helse- og omsorgstjenesteloven. Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om Helsepersonell.

Utfyllande informasjon
Sjå nettsida til Ålesund kommune for utfyllande informasjon om helse- og omsorgstenester

Kontaktinformasjon

Ålesund kommune
Koordinering og tildeling
Postboks 1521, 6025 ÅLESUND

For direkte kontakt, ring oss på tlf. 70 16 22 00 eller send oss ein e-post.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader