• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melde- og søknadsskjema for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og holtakingsverksemder

Informasjon

Regelverk

Frisørar, hudpleiarar, tatoverings- og piercingverksemder må oppfylle krava i Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. (lovdata.no). Forskrifta skal sikre tilfredsstillande hygiene og førebygge overføring av smittsame sjukdommar.

Ønsker du å starte, overta eller endre frisør-, hudpleie, tatoverings- eller holtakingsverksemd, må du enten søke kommunen om godkjenning eller sende inn meldeskjema.


Desse verksemdene er meldepliktige

Frisør- og hudpleieverksemd mv. skal gi melding til kommunen før oppstart, ved større endringar av lokala, og ved eigarskifte / nedlegging av verksemd.

Meldeplikta gjeld:
Frisør- og barbersalongar, ulike typar hud-, fot- og neglepleiesalongar inkludert massasje/aromaterapi, soneterapi og solarium.


Desse verksemdene er godkjenningspliktige

Dersom verksemda tilbyr holtaking/piercing, tatovering eller andre tenester som inneber penetrering av hud eller slimhinner, skal lokala godkjennast før oppstart, ved større endringar av lokala, og ved eigarskifte. Nedlegging av verksemd skal meldast. Tatoverings- og holtakingsverksemd kan berre utøvast i godkjende lokale.

Godkjenningsplikta gjeld mellom anna for verksemder som driv med:
Holtaking/piercing (inkludert "øyrepistol"), microneedling, tatovering (inkludert permanent makeup, microblading), svimerking, arring m.m.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader