• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Opprettelse og endring av nøkkelsafe

Informasjon

RETNINGSLINJER VED ANSKAFFELSE OG ENDRINGER AV NØKKELSAFE

Retningslinjene er en del av kontraktsvilkårene for bruk av nøkkelsafe tilknyttet Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund brannvesen KF. Retningslinjene regulerer ansvar og plikter til byggeier (kunden) og Ålesund Brannvesen.

Kunden har ansvar for å:

 • Fylle ut Ålesund Brannvesen sitt skjema for registrering av nøkkelsafe og returnere dette
 • Skjema skal være oversendt Ålesund brannvesen før kontrakten for kjøp av alarmtjenester forplikter 110 sentralen eller brannvesenet. Gjelder ved nyopprettelse.
 • Legge ved oversiktskart som viser bygning og området rundt huset med markering for plasseringen av nøkkelsafe og bilde av nøkkelsafe som angir en visuell markering av plassering i bygget.
 • Ved bytte av nøkkel eller endringer i nøkkelsafe skal nytt skjema fylles ut og sendes til Ålesund brannvesen

Ålesund brannvesen skal:

 • Låse inn nøkkel i nøkkelsafen (ny og ved bytte av nøkkel)
 • Nøkkelsafe skal kun åpnes når eier eller eierrepresentant er tilstede, unntatt dersom akutt hendelse gjør det nødvendig, ved mistanke om brann og/ eller når alarm er utløst.
 • Ålesund Brannvesen er ansvarlig for at det foreligger betryggende interne nøkkelrutiner


Ansvar for nøkkel

 • Brannvesenet er ikke ansvarlig for nøkler som ligger i nøkkelsafe.
 • Dersom nøkkelsafe åpnes i forbindelse med alarmer eller andre hendelser nevnt i dette dokumentet er det eiers/kundens ansvar å sikre at nøkkel plasseres tilbake i nøkkelsafe
 • Kunder som har alarm knyttet til Møre og Romsdal 110-sentral og som mangler nøkkelsafe eller nøkkelsafen er ute av drift står selv ansvarlig for økonomiske kostnader knyttet til skader som oppstår dersom Ålesund brannvesen må ta seg inn i bygget for å finne årsaken til alarmen.
 • Dersom nøkkelsafe ikke har alarm til 110-sentralen er eier av huset alltid ansvarlig for nøkkel, og brannvesenet tar intet ansvar for tapt nøkkel

Ved tap av nøkkel

 • Dersom nøkkel ikke er å oppdrive og dette skyldes uaktsomme forhold på Ålesund Brannvesens side som dekkes av Skadeserstatningsloven § 2-1 vil Ålesund Brannvesen erstatte nøkler og dekke utgiftene til utskifting av kundens låser.
 • Brannvesenet anbefaler at det kun plasseres nøkkelkort eller andre digitale løsninger i nøkkelsafe, disse kan ved tap enkelt slettes og erstattes.

Kostnader ved nøkkelsafe

 • En årlig avgift på 250 kroner dersom nøkkelsafe er knyttet til 110-sentral med alarm
 • Oppmøtebasert avgift 750 kroner. For å dekke brannvesenets kostnader ved behandling av innsendt skjema, oppdatering av nødvendige digitale plattformer og oppmøte på stedet for å legge inn nøkkel

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader