• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om hogst og rydding på kommunal grunn

Informasjon

Gjennom dette skjemaet kan du søke om hogst og rydding på kommunal grunn.

Kommunen vurderer søknaden blant annet etter følgende kriterier:

 • rammer gitt i lov om rettshøve mellom granner (naboloven), reguleringsbestemmelser, reguleringsplaner, samt andre lover og vedtak
 • ulempe med hensyn til sol og lys i forhold til trærnes plassering, høyde og tetthet
 • om trærne vurderes som risikofylte
 • om det er enighet eller uenighet i nabolaget
 • vurderinger av trærnes estetiske betydning for området
 • klimatiske forhold, som for eksempel endret vindeksponering og erosjon
 • trærnes art, alder og kondisjon, samt hensyn til biologisk mangfold på stedet

Kommunen avgjør i hvert enkelt tilfelle hva som kan felles, og vi gjør videre oppmerksom på at vi alltid vil vurdere anmeldelse og kreve erstatning av selvtekt.

All trefelling og rydding mv. skjer for egen regning og på eget ansvar for seg selv og omgivelsene. Den som utfører trefellingen må ha nødvendig kompetanse og utstyr. Ålesund kommune frasier seg ethvert ansvar for personskader og/eller skader på ting mv. i forbindelse med trefelling av private som har fått tillatelse til å felle trær på kommunal grunn.

Se regler for trefelling (alesund.kommune.no)


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader