• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjema for dispensasjonssøknad om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Informasjon

Jonsokbål

NB! Skal du melde inn jonsok-/sankthansbål må du bruke meldeskjema for jonsok-/sankthansbål i Ålesund, Sula og Giske (skjema.alesund.kommune.no)

Informasjon om forskrift

Dette søknadsskjemaet kan benyttes ved ”Søknad om dispensasjon fra § 4 i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner”. I særlige tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning.

 

Avfalls- og bråtebrenning er forbudt. Hageavfall kan leveres gratis til Bingsa avfallsplass eller kvernes og komposteres lokalt. Det vises til lokal forskrift: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ålesund kommune, Møre og Romsdal vedtatt av bystyret 07.04.2011:

 

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

 

§ 5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

Åpen brenning med kull og ved på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

Brenning av papir og rent trevirke i vedovn/peis.

St.Hansbål av rent trevirke. Bålplass skal meldes inn til brannvesenet. Bålområdet skal ryddes etter bruk.

Høstavfall, greiner etter trefelling og lignende på øyer/holmer uten vegforbindelse.

 

§ 6 Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Slik søknad sendes Ålesund kommune, virksomhet for VAR, postboks 1521, 6025 Ålesund.

 

§ 8 Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28, 2.ledd.

 

§ 9 Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

 

Hele forskriften finnes på www.lovdata.no

 

Brenning kan ikke starte før skriftlig dispensasjon er gitt. Naboer skal varsles.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader