• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Oppstartsmøte reguleringssaker

Innleiing

Gjennom dette skjemaet bestiller du oppstartsmøte med planavdelinga i Ålesund kommune.

For at vi skal kunne ta kontakt med deg, ber vi deg fylle ut følgande opplysningar:

  • Informasjon om forslagsstillar, plankonsulent, andre møtedeltakarar, fakturaadresse
  • Opplysningar om plantype, planområde, intensjon med planen, ønskt formål
  • Spørsmål som forslagsstillar ønsker avklart

Saman med bestilling av oppstartsmøte skal du sende inn eit planinitiativ, jf. § 1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 01.01.2018 (lovdata.no)
 
Sjå eigen mal for planinitiativ på vår nettside som er utarbeidd for å dekke krava i forskrifta.

Formålet med planinitiativ og oppstartsmøte er å legge til rette for ein effektiv og føreseieleg planprosess, og avklare viktige føresetnadar for planarbeidet så tidleg som mogleg.

Oppstartmøte bør primært vere fysisk for å sikre god dialog og nyttige diskusjonar. Ved behov kan enkelte deltakarar delta ved Teams, min. 1 representant frå plankonsulent skal vere fysisk til stede.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader