• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Oppstartsmøte reguleringssaker

Innleiing

Gjennom dette skjemaet bestiller du oppstartsmøte med planavdelinga i Ålesund kommune.

For at vi skal kunne ta kontakt med deg, ber vi deg fylle ut følgande opplysningar:

  • Informasjon om forslagsstillar, plankonsulent, andre møtedeltakarar, fakturaadresse
  • Opplysningar om plantype, planområde, intensjon med planen, ønskt formål
  • Spørsmål som forslagsstillar ønsker avklart

Saman med bestilling av oppstartsmøte skal du sende inn eit planinitiativ, jf. § 1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 01.01.2018 (lovdata.no)
 
Sjå eigen mal for planinitiativ på vår nettside som er utarbeidd for å dekke krava i forskrifta.

Formålet med planinitiativ og oppstartsmøte er å legge til rette for ein effektiv og føreseieleg planprosess, og avklare viktige føresetnadar for planarbeidet så tidleg som mogleg.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader