• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Oppstartsmøte reguleringssaker

Innleiing

Gjennom dette skjemaet bestiller du oppstartsmøte med planavdelinga i Ålesund kommune.

For at vi skal kunne ta kontakt med deg, ber vi deg fylle ut følgande opplysningar:

  • Informasjon om forslagsstillar, plankonsulent, andre møtedeltakarar, fakturaadresse
  • Opplysningar om plantype, planområde, intensjon med planen, ønskt formål
  • Spørsmål som forslagsstillar ønsker avklart

Saman med bestilling av oppstartsmøte skal du sende inn eit planinitiativ, jf. § 1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 01.01.2018 (lovdata.no)
 
Sjå eigen mal for planinitiativ på vår nettside som er utarbeidd for å dekke krava i forskrifta.

Formålet med planinitiativ og oppstartsmøte er å legge til rette for ein effektiv og føreseieleg planprosess, og avklare viktige føresetnadar for planarbeidet så tidleg som mogleg.

Oppstartmøte bør primært vere fysisk for å sikre god dialog og nyttige diskusjonar. Ved behov kan enkelte deltakarar delta ved Teams, min. 1 representant frå plankonsulent skal vere fysisk til stede.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader