• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Innledning

Gjennom dette skjemaet søker du om helse- og omsorgstjenester.

Tildeling
Tjenesten tildeles etter en faglig vurdering. Vi har taushetsplikt og behandler alle søknader og personlige opplysninger konfidensielt.

Hvordan vi jobber
Vi tar kontakt med deg når vi mottar en søknad eller en henvendelse. Når du har behov for tjenester vil vi i samarbeid med deg finne ut hvilke hjelpetilbud du trenger. I noen tilfeller kommer vi hjem til deg for å finne de beste løsningene. Vi kan hjelpe deg med å skrive søknaden. Men du er ansvarlig for å gi oss de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden din. Dette inkluderer søknader der legevurdering er nødvendig. Oppdaterte legeopplysninger forenkler saksbehandlingsprosessen vår og gir deg raskere svar. Be derfor din lege eller spesialisthelsetjenesten sende oss de opplysningene vi trenger for å kunne hjelpe deg.

Egenandel
Flere av våre tjenester må du betale for. En oversikt over disse tjenestene finner du på vår hjemmeside.

Du kan klage
Du kan klage på alle vedtak. Vi er behjelpelig med å utforme klagen din. Klagefristen vil variere for de ulike tilbudene våre.

Relevant lovverk
Helse- og omsorgstjenesteloven. Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om Helsepersonell.

Utfyllende informasjon
Se vår hjemmeside www.alesund.kommune.no

Kontaktinformasjon
Skjemaet skal skrives ut, undertegnes og sendes til oss via brev:

Ålesund kommune
Koordinering og tildeling
Postboks 1521, 6025 ÅLESUND

For direkte kontakt, ring oss på tlf. 70 16 22 00 eller send oss en epost.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader