• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Middag på døra - leveringsavtale

Innledning

Gjennom dette skjemaet søker du om en leveringsavtale for middag på døra.

 

Levering av ferdigprodusert middag på døra er en tjeneste til eldre og andre som permanent eller i kortere tidsrom ikke er i stand til å sørge for kjøp og tilberedning av egen middag.

 

Sentralkjøkkenet beregner middagsporsjonene ut i fra Statens ernæringsråds retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner. Rådene omfatter også hverdagskost for eldre hjemmeboende.

 

Middagen med dessert/suppe er beregnet ut i fra at måltidet skal dekke cirka 1/3 av energiinntaket som eldre hjemmeboende trenger hver dag. Du kan velge bort suppe og dessert, men da blir energiinntaket lavere.

 

Det gis to alternativ for levering av middag:

  1. Du kan velge et fast antall middager i uken og vi leverer etter vår oppsatte meny.
  2. Du kan velge middagene dine ut i fra meny. Ved førstegangs levering vil vår sjåfør informere deg nærmere om denne ordningen.

Middag leveres for en hel uke. Kunden bestemmer selv antall, minimum er tre middager i uka.

Leveringsdagene er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag, avhenger av kundens bostedsadresse. (Kunden informeres om leveringsdag før første levering).

 

Kunden må alltid opplyse om han eller hun skal ha normalkost eller diett/spesialkost. Dette må alltid spesifiseres nærmere.

 

Middagen fraktes i kjølebil, leveres nedkjølt og vakuumpakket. Det er utarbeidet bruksanvisning med informasjon om oppvarming og oppbevaring. Bruksanvisningen sendes ut sammen med første leveranse og kan ellers fås ved servicetorget/utbringer.

 

Sentralkjøkkenet skal yte god service og levere i følge leveringsavtalen. Likevel kan det hende at det kan være vanskelig å finne frem til riktig adresse. Derfor må samtlige felt i leveringsavtalen fylles ut. Det må sørges for at inngangsdør og ringeklokke er merket med korrekt navn.

 

Prisen for hver enkelt middag reguleres av bystyret årlig. Eventuelle prisendringer kunngjøres i kommunens fellesannonse i Sunnmørsposten. Se gjeldende betalingsreglement også på kommunens hjemmesider.

 

Bestilling, avbestilling og endring av leveringsavtalen utføres ved å ringe til Sentralkjøkkenet. Normalkost kan avbestilles eller endres senest kl. 08.45 leveringsdagen. Diett- og spesialkost kan avbestilles eller endres senest kl. 15.00 torsdagen før leveringsdagen.

 

Ålesund kommune håper at du blir fornøyd med middagsmåltidene. Sentralkjøkkenet som administrerer ordningen vil sette stor pris på å få dine erfaringer både med leveransen og maten slik at vi kan gjøre nødvendige forbedringer.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader