• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om frakoblet ildsted

Innledning

Logo Ålesund brannvesen KF

Alle bygninger som har fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr (jf. Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Ålesund kommune, Møre og Romsdal).

Det er eiers ansvar å sende melding til Ålesund brannvesen KF ved montering av nytt eller endring av fyringsanlegg (aabv.no). Det er eget skjema for det.

Har du koblet fra ildstedet og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, sender du melding om frakoblet ildsted på dette skjemaet. Meldingen genererer fritak for feie- og tilsynsgebyr på eiendommen.

Det er eiers ansvar å gi melding til Ålesund brannvesen KF dersom skorsteinen tas i bruk på nytt etter melding om fritak (aabv.no). Ved salg må ny eier informeres om fritaket, og forutsetninger for det.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at selv om eiendommen er ubebodd, under oppussing eller lagt ut for salg gir dette ikke grunnlag for fritak.

Fritaket gjelder fra den datoen meldingen mottas. Hvis feieavgiften for inneværende halvår er fakturert, gjelder fritaket for neste halvår.

Ålesund brannvesen KF ved feie- og tilsynsavdeling, kan gjennomføre tilsyn på fyringsanlegg/ildsted som ikke er i bruk.

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (lovdata.no)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Ver venleg og vent...

Loader