• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om frakoblet ildsted

Innledning

Logo Ålesund brannvesen KF

Alle bygninger som har fyringsanlegg/ildsted tilkoblet skorstein, skal betale feie- og tilsynsgebyr (jf. Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Ålesund kommune, Møre og Romsdal).

Det er eiers ansvar å sende melding til Ålesund brannvesen KF ved montering av nytt eller endring av fyringsanlegg (aabv.no). Det er eget skjema for det.

Har du koblet fra ildstedet og pipen er forskriftsmessig tettet og ikke i bruk, sender du melding om frakoblet ildsted på dette skjemaet. Meldingen genererer fritak for feie- og tilsynsgebyr på eiendommen.

Det er eiers ansvar å gi melding til Ålesund brannvesen KF dersom skorsteinen tas i bruk på nytt etter melding om fritak (aabv.no). Ved salg må ny eier informeres om fritaket, og forutsetninger for det.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at selv om eiendommen er ubebodd, under oppussing eller lagt ut for salg gir dette ikke grunnlag for fritak.

Fritaket gjelder fra den datoen meldingen mottas. Hvis feieavgiften for inneværende halvår er fakturert, gjelder fritaket for neste halvår.

Ålesund brannvesen KF ved feie- og tilsynsavdeling, kan gjennomføre tilsyn på fyringsanlegg/ildsted som ikke er i bruk.

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (lovdata.no)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader