• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Meldingsskjema for sankthansbål i Ålesund, Sula og Giske

Innledning

Dette er et meldeskjema. Ålesund brannvesen KF verken godkjenner eller gir tillatelser til bålbrenning. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krever ingen behandling, og svar gis ikke. Den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at dette foregår på en forsvarlig måte.

 

Melding må fylles ut og sendes innen 20. juni.

 

Ved bålbrenning må alminnelige aktsomhetsregler utøves, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.

 

Sikker/lovlig bålbrenning forutsetter:

 • Det skal være en ansvarlig person for bålet.
 • Bålbrenning må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Vi minner om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs. langt fra naust, båter, hytter, vegetasjon og annet som lett kan antenne).
 • Tilstrekkelig med slokkevann eller annet redskap må være tilgjengelig. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Bålet skal kun bestå av rene produkter (ubehandlet trevirke, papir/papp). Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes, jf. Forurensningslovens §§ 7 og 11 (som malt/trykkimpregnert trevirke eller søppel (plast, møbler etc)).
 • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging.
 • Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket.
 • Området skal ryddes etter bålbrenning.
 • Brannvesenet kan nekte bålbrenning hvis værforholdene gjør det nødvendig.

Skal du tenne bål i Ålesund, Sula eller Giske kommune i forbindelse med andre anledninger må du søke om dispensasjon.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader