• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Logopedisk lavterskeltilbod til barn

Informasjon

I dette skjemaet kan barnehage, skule eller helsestasjon sende inn søknad om logopedhjelp som lavterskeltilbod for barn og ungdom. Føresette kan ikkje sende inn søknad sjølv. Du kan lese meir om tilbodet på nettsida til Ålesund kommune.

Før søknaden kan sendast inn, må høyrselen til eleven vere sjekka.

I søknaden skal det fyllast ut informasjon om eleven, blant anna eventuelle opplysningar om tidlegare tilvisingar til logoped/spesialpedagog/andre instansar, og opplysningar om føresette. Det skal også gjerast ei kartlegging med eleven. Det kan vere ein fordel å ta kartlegginga med eleven før skjemaet fyllast ut, sidan skjemaet ikkje kan lagrast under utfylling.

Førsette må samtykke til at søknaden sendast inn. Skriftleg samtykke må oppbevarast på barnehagen/skulen/helsestasjonen.


Dersom det går 20 minutt utan aktivitet i skjemaet, kan det du har fylt ut forsvinne.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader